Genie

“Genie is het vermogen om zijn eigen vuur aan te steken.”
— John Foster