Visie

Visie alleen is niet voldoende; visie moet worden gecombineerd met daadkracht. We moeten meer doen dan onderaan de trap naar boven staren; we moeten het vermogen hebben om de treden te bestijgen….