Business Innovatie: de levenselixir voor bedrijven

De levenselixir voor bedrijven is te werken aan de wereld van morgen. Aan het bedenken en implementeren van slimme en innovatieve oplossingen om de wereld beter, groener en gezonder te maken.

Bij het ontwikkelen van een toekomstvaste innovatiestrategie is het vertalen van de consequenties van een veranderende wereld naar een afgewogen innovatieportfolio van belang. Door het juiste business model te ontwikkelen waarbij het maximale uit innovaties wordt gehaald loop je snel voor op je branchegenoten.

Voorwaarde hieraan is dat je expertisegebied de volledige innovatie waardeketen, van het ontwikkelen van een innovatie strategie tot het daadwerkelijk implementeren van innovatie initiatieven en projecten bestrijkt.

De noodzakelijke beschikbare theoretisch en praktisch kader bestaat uit een combinatie van natuurwetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en bedrijfskundige kennis.

Onze overheid.
De overheid gebruikt diverse aanbestedingsinstrumenten om innovaties op maatschappelijke thema’s te realiseren. Voorbeeld is: SBIR, de Nederlandse uitwerking van precommercieel aanbesteden. SBIR is een aanbestedingsinstrument dat de Nederlandse overheid gebruikt voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

%d bloggers liken dit: