Project Management 2.0

clevelProject Management 2.0 is een evolutie van ‘old school’ project management door de opkomst van Web 2.0-technologieën met bijvoorbeeld toepassingen als blogs , wiki’s , collaboratie software , enz.

Door de inzet Web 2.0-technologieën kunnen kleine en virtuele teams samen veel efficiënter werken door gebruik te maken van de nieuwe generatie, meestal lage of geen kosten web – based project management tools. Deze tools zijn vaak wel een uitdaging voor de traditionele opvattingen van de projectmanager. Met Project Management 2.0 is er een enorme toename van mogelijkheden om efficiënt samen te werken binnen de gedistribueerde teams.
Terwijl Web 2.0 tools en Project Management 2.0 omgevingen het projectteam in staat stelt efficiënt online samen te werken, hebben deze tools vaak geen audit- of basis projectmanagement functionaliteit. Om die rede is de term Project Management 2.0 feitelijk een verkeerde benaming.

We komen dan ook vaak de term ‘Hybrid Project Management’ tegen wanneer we het over Project Management 2.0 hebben.

Vergelijking van de traditionele project management en project management 2.0

Terwijl de traditionele project management structuren gericht zijn op de rol van de projectmanager als controller, benadrukt Project management 2.0 het concept van gedistribueerde samenwerking en de projectmanager als een leider.

Projectmanagement 2.0 pleit voor open communicatie terwijl het traditionele projectmanagement voornamelijk werd gedreven door formele rapportage en hiërarchische structuren.

Projectmanagement 2.0 benadrukt de noodzaak van toegang tot informatie voor het hele team.

%d bloggers liken dit: