Sociaal projectmanagement

si2Sociaal projectmanagement is een niet traditionele manier van het organiseren van projecten en het uitvoeren van project management . Het is, in zijn eenvoudigste vorm, de uitkomst van de toepassing van de sociale netwerken paradigma om de context van het project ecosystemen, als een voortdurende reactie op de beweging in de richting van gedistribueerde, virtuele teams.

Gedistribueerde virtuele teams verliezen de natuurlijke en belangrijke communicatie waarde wanneer groepen worden opgesteld. Om deze rede is sociaal projectmanagement, ingegeven door een filosofie van het maximaliseren van open, en constante communicatie, zowel binnen als buiten het team, vrijwel op een natuurlijke wijze ontstaan door de hedendaagse beschikbare technologieën

Het is dus een logische reactie is op de nieuwe vormen van organisatie structuren en ‘het nieuwe werken’ die ondersteund word door technologisch gestuurde communicatie omgevingen. Social Projectmanagement wordt meestal geactiveerd en ondersteund door het gebruik van Collaboratie software en/of cloud oplossingen geïnspireerd door de populaire vormen van Sociale Media. Deze tendens maakt het mogelijk de project status en werkzaamheden te publiceren als activiteiten stroom en deze te publiceren via de integratie met het sociale netwerk van een organisatie.

Sociaal project management omvat zowel de historische ‘best practices’ van project management en de open samenwerking van Web 2.0. Terwijl Projectmanagement 2.0 een filosofische verschuiving van gecentraliseerde sturing en controle is en sterk is gericht op de egalitaire samenwerking van een team, is bij Sociaal Projectmanagement het de erkenning van de voorname rol van de projectmanager, vooral op grote projecten.

Terwijl Projectmanagement 2.0 het belang van computer en ondersteunde planning heeft geminimaliseerd, wordt er bij Sociaal Project Management erkent dat projecten alleen kunnen worden uitgevoerd met behulp van collaboratie en planning & control software. Grote enterprise projecten vereisen gecentraliseerde controle vergezeld van naadloze samenwerking mogelijk gemaakt door software binnen een (hybride-)cloud omgeving.

%d bloggers liken dit: