Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) is een begrip dat door veel consultants wordt misbruikt om, net als verzekeringen, op basis van ‘mogelijk onheil’ uren en rapporten te schrijven die permanent in de kast verdwijnen. BCM bestaat uit een samenhangend stelsel van maatregelen, die zowel preventief, detectief, repressief als correctief werkzaam zijn. Een goede ondernemer of een stevige directie heeft hierover nagedacht en een calamiteiten- en BHV-plan beschikbaar. Veel organisaties leggen de focus bij een calamiteitenplan op ICT of productie en juist hier gaat het fout.

Business Continuity Management gaat niet over mismanagement, debiteurenrisico’s, het wegvallen van belangrijke klanten of aanpassingen in wet- en regelgeving. BCM gaat over het beheer van het calamiteitenplan of business continuity plan (BCP), dat ervoor moet zorgen dat de schade van een calamiteit geminimaliseerd wordt. En dit kan, vaak projectmatig en met behulp van een consultant, zelf door de organisatie worden ingeregeld. Goed voor de interne bewustwording, bedrijfscultuur en motivatie van de medewerkers. Tevens is de kans zeer groot dat er een vorm van Business en Product Innovatie ontstaat en wordt doorgevoerd. 2 vliegen in 1 klap.

%d bloggers liken dit: