Organisatieveranderingen en de vijf basisvoorwaarde

bike of change

Effectieve leiders plaatsen coaches strategisch in de organisatie om de visie te ontwikkelen, te modelleren en te implementeren. Deze omvatten early adopters, late adopters en degenen die openstaan voor de organisatieveranderingen. Coaches kunnen o.a. helpen het vertrouwen op microniveau te ontwikkelen en energie voor de visie te creëren door met anderen zowel grote als kleine prestaties te vieren. Ze kunnen ook de angst verlichten en de kracht van individuen ontwikkelen los te laten en stappen vooruit te zetten. Om effectief te zijn creëert een leider creëert vertrouwen tussen management, coaches en individuen, zodat de visie kan blijven groeien. Zet structuur op zijn plaats om ruimte te bieden voor communicatie, motivatie en evaluatie.

Vieringen van succes zouden in de hele organisatie moeten plaatsvinden naarmate de visie verandert en wordt geïmplementeerd. Coaches zouden late adopters en achterblijvers moeten begeleiden terwijl ze beginnen te herkennen dat de visie vooruit gaat en dat ze de verandering als het nieuwe normaal moeten accepteren. Zowel leiders als coaches moeten innovators helpen, de early adopters blijven gefocust op de visie. Sta nieuwe leiders toe om binnen de organisatie te voorschijn te komen als resultaat van deze nieuwe koers. Kijk hoe angst omgezet wordt naar acceptatie wanneer alle paden samenkomen in de richting van hetzelfde doel. Luister zonder te oordelen naar de individuele gesprekken die opkomen over hoe de verandering de organisatie beïnvloedt.

 Leiders zijn het meest effectief als ze mensen begeleiden die zelf kunnen navigeren, net zoals ze dit doen wanneer omleiding plaatsvindt op weg naar het werk. Dit is waarom je alle individuen in je organisatie de kracht moet geven om problemen op te lossen binnen het nieuwe initiatief.

De finale milestone is het bouwen van duurzaam fundament binnen de organisatie waar medewerkers kunnen veranderen terwijl de visie en cultuur in stand blijft. Op dat moment besef je dat je niet alleen de posities hebt herschikt, maar je ook de organisatie hebt getransformeerd naar de volgende fase.

De vijf basisvoorwaarde

Bij het implementeren van veranderingen binnen een organisatie zijn er zes basisvoorwaarde waar een traject aan moet voldoen:

1: Werk op macroniveau en vertrouw andere leden van de organisatie om het microniveau te ondersteunen. Zit dagelijks ‘knie-aan-knie’ met stakeholders en betrokkenen, willekeurig. Zorg voor zichtbaarheid en toegankelijkheid van jezelf en je team.

2: Communiceer en luister vaak, eerlijk en in zoveel mogelijke situaties. Wees betrokken en leer onderzoeken wat de individuelen drijfveren zijn. 

communication

3: Zorg voor de juiste balans binnen de organisatie, end-to-end en top-down. Wanneer je transparant doelstellingen, voortgang en resultaat communiceert elimineer je ‘ruis op de lijn’ voordat het ontstaat. Communiceer open over het belang binnen de organisatie en het belang van het project.

4: Ontwikkel en ondersteun de aanwezige (formele en informele) hiërarchieën die geaccepteerd zijn en vertrouwd worden binnen de organisatie.

5: Gebruik beoordelingsinstrumenten, communiceer de resultaten eerlijk en transparant, zowel positief als negatief. Luister en pas de visie of implementatie aan, stop soms om vertrouwen op te bouwen of ga terug en doorloop nogmaals een fase die werd gemist.

——//—–

%d bloggers liken dit: