Project & Organisatie Therapie

De ICT-projecten anno 2021 vraagt een nieuwe kijk en een andere projectbenadering. Nieuwe technologieën met andere regels, nieuw beleid en nieuwe spelers. IoT, IT-distributie en/of in de Cloud, Security, Big Data, AI, Blockchain, BI en Governance, vrijwel alle huidige projecten krijgen te maken met het bijsturen en bijstellen van het beoogde resultaat voordat de eerste milestone is behaald.

En het gaat hier niet alleen om ICT projecten.
Ook het mislukken van fusies, reorganisaties en cultuurprogramma’s vragen om bijsturing, zodat projectbestuurders de beheersbaarheid van hun projecten kunnen verbeteren.

Project Therapie
Project Therapie is een ‘behandelmethode’ voor Projecten, Programma’s en Projectportfolio’s die niet (meer) onder controle zijn. Tijdens de eerste afspraak vormt de Project Therapeut een zo volledig mogelijk beeld van het probleem en de uitdagingen door ze systematisch (visueel) in kaart te brengen. Vervolgens stelt de Project Therapeut samen met de opdrachtgever een behandelplan op.
Dit behandelplan is maatwerk. De basis voor het behandelplan wordt gevormd door vaste richtlijnen gekaderd door gestandaardiseerde methodieken.

“een andere optie is je kop in het zand steken”

De Project Therapeut
Het aantal ‘behandelingen’ is afhankelijk van de uitdagingen en de ernst ervan. Naast het behandelen van de uitdagingen besteed de Project Therapeut ook veel aandacht aan het voorkomen en terugkeren van de problemen. Eén behandeling van de Project Therapeut duurt ca. 4 uur. Tijdens een Project Therapeutische behandeling gaan we samen onsite aan de slag. Naast de fysieke behandeling worden er workshops en trainingen gegeven, en coachen we betrokkenen en leidinggevende. Centraal staat bij de Project Therapeutische behandeling dat de opdrachtgever en het projectteam zelf actief meewerken aan de realisatie van het behandelplan door anders te kijken, te gaan werken en de instructies te blijven volgen.

Maatwerk, helemaal toegesneden op ernst van de uitdaging en behoefte van de opdrachtgever, de organisatie en belanghebbende.

In de Project Therapeutische benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van de organisatie een centrale rol. Belasting is de hoeveelheid kracht die op een bepaald moment op de organisatie inspeelt. Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren en focus te kunnen behouden.

Belastbaarheid is de hoeveelheid (in)spanning die een organisatie tijdens een bepaalde periode kan verdragen. Indien de balans tussen beide factoren verstoord is, kunnen stoornissen ontstaan.

Organisatie Therapie
De Organisatie Therapeut is gespecialiseerd in het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Voor mensen die in organisaties de probleemeigenaren zijn – vaak het hoger management – kan het aantrekkelijk zijn om een Organisatie Therapeut in te schakelen.

Tijdens een crisis of voor een interventie kan de Organisatie Therapeut een bepalende onafhankelijke rol invullen. De Organisatie Therapeut treed op als sparringpartner van onze opdrachtgevers, of dit nu management is of de interne adviseur.

Een Organisatie Therapeutische behandeling kan ook preventief worden ingezet tijdens het managen van de organisatie cultuur, Corporate Performance Management (CPM) en Business Continuity Management (BCM).

Onderbelasting (te weinig focus) binnen een organisatie kan discrepantie in stand houden of zelfs veroorzaken, maar een grotere belasting dan de belastbaarheid aankan, kan ook discrepantie veroorzaken. De organisatie leert tijdens de behandelmethode het evenwicht tussen de individuele belasting en belastbaarheid zelf te herstellen.

Tot slot: Het vraagt om lef en enige senioriteit om naar een Project- of Organisatie Therapeut te stappen.
Laat staan deze een actieve rol te laten spelen in het bijsturen. Meer weten of wenst u een consult? Graag komen we met u in contact.


Let op: elke gelijkenis met bestaande rollen,
verantwoordelijkheden, personen, beroepen,
gebeurtenissen, situaties, plaatsen of entiteiten
berust op louter toeval.😎

%d bloggers liken dit: