professionals

Ons uitgangspunt is dat een ondernemer, bestuurder of DGA gebaat is bij een gedegen advies en begeleiding van een professional die niet alleen het theoretisch kader tot in de puntjes beheerst maar ook voldoende ‘kilometers’ heeft gemaakt. Een professional die niet alleen de pieken maar ook de echte dalen heeft ervaren. Een professional die kan schakelen binnen vrijwel alle disciplines binnen een organisatie en niet vies is om zelf zijn of haar mouwen op te stropen.

verbinding maken anno 2021

De professionals binnen NijnnoVision zijn krachtige individuen die ergens voor staan. Ze willen onderzoeken, veranderen en samenwerken met gelijkgestemden om samen op ethische wijze toekomstgericht, vooraf gedefinieerde doelen te realiseren.

De professionals binnen NijnnoVision spelen daadkrachtig in op de behoefte van ondernemend Nederland. Wij faciliteren op onze eigen wijze het proces, waarbij wij op de lange termijn waarde creëren voor onze relaties en klanten, betrokkenen en de samenleving als geheel. We staan voor transparantie, werken altijd binnen de geldende wet- en regelgeving en met respect voor (internationale) gedragsnormen.

Kennis borgen en overdragen; het is onze manier om ervoor te zorgen dan onze opdrachtgevers niet afhankelijk worden van haar externe adviseurs en interim professionals.

Een breed spectrum aan expertise

NijnnoVision biedt een breed spectrum aan expertise en een uitmuntende dienstverlening. Al onze professionals beschikken over brede kennis en ervaring.

Dit omdat zij in het verleden zelf als intra- of entrepreneur met de voetjes in de klei hebben gestaan. Zij hebben hun sporen verdiend, ook door vallen en weer opstaan!

Met succes hebben wij inmiddels veranderingen en resultaat voor een keur aan organisaties gerealiseerd.

Wij zijn ons continu bewust van de veranderingen in onze samenleving en vertalen deze naar de uitdagingen van de toekomst, zowel voor onze eigen organisatie als voor onze cliënten. Door de inzet van nieuw verkregen inzichten kunnen wij bedrijven helpen op het gebied van innovatie, implementatie en realisatie.‬