Faillissement: Voorkomen is beter dan genezen

Steunmaatregelen vanuit de overheid zijn voor de meeste bedrijven niet genoeg. Deze zelfde overheid komt met tal van regelingen die de externe afhankelijkheid alleen maar groter maakt. NijnnoVision coacht en begeleid u als ondernemer drie tot maximaal zes maanden waarbij de ondernemer en de onderneming wordt doorgelicht. Wanneer nodig en gewenst sturen we thematisch bij. Alles met als doel; Een faillissement voorkomen is beter dan genezen.

Samen briljant zijn

Innovatief zijn is een sociaal ding.
De wereld verandert snel in een genetwerkte samenleving. De uitdagingen waar we voor staan ​​zijn steeds complexer. Gelukkig, het netwerk kunnen we benutten als we individueel deelnemen, zonder eigen belang, ego en met een open mind, om zo te komen met briljante ideeën die je alleen niet had kunnen bedenken.

Onze visie op vooruitgang

Visie op vooruitgang, verbetering en optimalisatie; de basis voor innovatie. Het belang van innovatie zal niemand meer tegenspreken. We werken en denken steeds pragmatischer, sneller en directer. De concurrentie voor onze klanten is moordend dus hanteren we korte customer feedback-loops, omarmen we Agile/Scrum (of een equivalent), zorgen we voor realtime rapportages en doen we vrijwel alles online.

de ego voorbij

Elke ondernemer, zeker een startende ondernemer, is trots. Trots op zijn onderneming, product, dienst of idee.
Hij/zij gelooft er zo sterk in dat het zijn/haar EGO enorm heeft versterkt.

Soms is er hulp beschikbaar maar zijn we te trots om deze toe te laten. Advies wordt niet overgenomen omdat zijn/haar EGO dat niet toestaat.

Project & Organisatie Therapie

De ICT-projecten anno 2018 vraagt een nieuwe kijk en een andere projectbenadering. Nieuwe technologieën met andere regels, nieuw beleid en nieuwe spelers. IoT, IT-distributie en/of in de Cloud, Security, Big Data, BI en Governance, vrijwel alle huidige projecten krijgen te maken met het bijsturen en bijstellen van het beoogde resultaat voordat de eerste milestone is behaald.

Innovatie door Competitive Intelligence

Als u weet hoe de wereld (lees: concurrent) zich om uw heen beweegt dan bent uw in staat om strategische en tactische beslissingen voor uw organisatie te nemen. Deze actie van het definiëren, het verzamelen, analyseren en verspreiden van dit type kennis en informatie noemen we Competitive Intelligence.

van Strategisch naar Tactisch, het venijn zit in de realisatie

We weten allemaal dat het in de huidige markt moeilijk is om aan de juiste professionals te komen. Per vacature volgen tientallen en soms honderden reacties, of soms ook geen enkele. Met name in de minder exacte beroepen is de balans tussen vraag en aanbod geheel weg. Tegenwoordig is het bezit van het juiste theoretische kader een harde voorwaarde en wordt er minder gekeken naar de ervaring per discipline.  

Project Management 2.0

Project Management 2.0 is een evolutie van 'old school' project management door de opkomst van Web 2.0-technologieën met bijvoorbeeld toepassingen als blogs , wiki's , collaboratie software , enz. Door de inzet Web 2.0-technologieën kunnen kleine en virtuele teams samen veel efficiënter werken door gebruik te maken van de nieuwe generatie, meestal lage of geen …

Sociaal projectmanagement

Sociaal projectmanagement is een niet traditionele manier van het organiseren van projecten en het uitvoeren van project management . Het is, in zijn eenvoudigste vorm, de uitkomst van de toepassing van de sociale netwerken paradigma om de context van het project ecosystemen, als een voortdurende reactie op de beweging in de richting van gedistribueerde, virtuele …