Missie, Visie & Strategie

logo_blck_single

NijnnoVision is een Social Enterprise met als doel ondernemers en het ondernemerschap te ondersteunen in haar continuïteit. Uit dit resultaat zal NijnnoVision oplossingen genereren die een bijdrage leven aan de samenleving binnen sociale-, culturele- en milieukwesties.

Missie
Onze missie is een substantiële bijdrage te mogen leveren aan een duurzame en gebalanceerde wereld door individuen, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties (en de mensen hierbinnen) te adviseren, te coachen en te ondersteunen in haar oprechte ambities, en samen met de klant hierin succesvol te zijn.

Onze relaties en referenties zijn voornamelijk ambitieuze, onafhankelijk denkende beslissers die onderscheid maken tussen opinies en realiteiten. Met een hoog verantwoordelijkheid gevoel en staan open voor ideeën en visies van anderen, en met het creëren van waarden als hoogste doel.

Visie
Dit doen wij door bedrijven te helpen op het gebied innovatie, implementatie en realisatie met de inzet van nieuwe en verkregen inzichten. Met onze unieke business case gedreven aanpak geven wij vooraf duidelijkheid over de te leveren prestatie, verwachtingen en investeringen. Door menselijk en innovatief te zijn op het gebied corporate performance management en organisatie optimalisatie, het geven van daadkrachtig beleids- organisatieadvies en daarbij te focussen op zowel strategie als implementatie, zijn we in staat om duurzame waarde te creëren voor onze klanten en haar omgeving, en de negatieve impact op de samenleving te minimaliseren.

“..het kán beter, het móet beter, dus gaan we dat beter maken.”

Strategie
De kern van onze strategie is om ons te onderscheiden in de markt door onze
pragmatische ‘down to earth’ aanpak, waarbij we naast het behalen van lange termijn doelstellingen onze klanten ook direct baten laten incasseren door quick wins op te leveren. Wij zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten en marges aansluiten op de strategische doelen van uw onderneming, en dat het individueel wenselijke in alle redelijkheid gerealiseerd kan worden.

We richten ons op de middelgrote en grote, internationale en lokale gevestigde organisaties, overheden, instellingen en de mens hierin werkzaam, alsmede de zelfstandige wereldburger.


SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

NijnnoVision is een Social Enterprise met als doel ondernemers en het ondernemerschap te ondersteunen in haar continuïteit.

Wij hanteren het volgende statement:
Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie waarbij wij oplossingen genereren die een bijdrage leven aan de samenleving binnen sociale-, culturele- en milieukwesties.

Veel van onze opdrachten komen voort uit goede initiatieven of goede doelen. Hiervoor hanteren we dan ook andere voorwaarden en tarieven. We ondersteunen tegen kostprijs en maken dit mogelijk met de winst die we verkrijgen uit commerciële opdrachten. In sommige gevallen participeren of financieren we mee.


100% Value for Money
Onze klanten en relaties zijn altijd 100% tevreden en betalen heel graag onze factuur en daarom zijn wij nooit te duur. Altijd? Ja…. altijd. Als klant betaal je dus conform afspraak onze gevraagde vergoeding. Niet tevreden? Dan betaal je (meestal) niets. In ieder geval gaan wij nooit in discussie over de hoogte van de factuur.
Waarom? We gaan niet mee in de negatieve mindset of houding van onze medemens. Dit geldt dus ook voor onze partners, collega’s en medewerkers.
Onze positieve mindset, passie en bevlogenheid is besmettelijk. Maar ook wij hebben de wijsheid niet in pacht en wij maken onbewust fouten.

Dus als u als ondernemer betere prestaties wenst dan uw concurrent dan neemt u contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat uw dagelijkse activiteiten aansluiten op de strategische doelen van uw onderneming.


Wij nodigen u van harte uit om met ons kennis te maken.
We zijn bereikbaar op 036 799 8750