missie, visie & strategie

NijnnoVision is een Social Enterprise met als doel de continuïteit van organisaties te helpen bewerkstelligen. Profit en non-profit, strategisch, tactisch en functioneel. Uit ons eigen netto resultaat zullen wij onafhankelijk oplossingen genereren die een bijdrage leven aan de samenleving binnen sociale-, culturele- en milieukwesties.


missie

Onze missie is een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame en gebalanceerde wereld door individuen, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties te adviseren, te coachen en te ondersteunen in hun oprechte ambities en samen met de klant hierin succesvol te zijn.

Onze relaties en referenties zijn voornamelijk ambitieuze, onafhankelijk denkende beslissers die onderscheid maken tussen opinies en realiteiten. Ze hebben een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en staan open voor ideeën en visies van anderen en hebben creëren van waarden als hoogste doel.


visie

Wij helpen bedrijven op het gebied van innovatie, implementatie en realisatie met de inzet van nieuwe en verkregen inzichten. Met onze unieke business case gedreven aanpak geven wij vooraf duidelijkheid over de te leveren prestatie, verwachtingen en investeringen. Door innovatief te zijn op het gebied corporate performance management en organisatie optimalisatie, het geven van daadkrachtig beleids- organisatieadvies en daarbij te focussen op zowel strategie als implementatie zijn we in staat om duurzame waarde te creëren voor onze klanten en hun omgeving en de negatieve impact op de samenleving te minimaliseren.

“..het kán beter, het móet beter, dus gaan we dat beter maken.”


strategie

De kern van onze strategie is om ons te onderscheiden in de markt door onze pragmatische ‘down to earth’ aanpak waarbij we naast het behalen van lange termijn doelstellingen onze klanten ook direct baten laten incasseren door quick wins op te leveren. Wij zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten en marges aansluiten op de strategische doelen van uw onderneming en dat het individueel wenselijke in alle redelijkheid gerealiseerd kan worden.

We richten ons op familiebedrijven, de middelgrote en grote (beursgenoteerde) ondernemingen, overheden, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en de zelfstandige wereldburger. Nationaal en internationaal.


social entrepreneurship

Als social enterprise staan wij achter het volgende statement:

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen én bij het nastreven van een hoger bedrijfsrendement een kans om een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij tot stand te brengen. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie waarbij wij oplossingen genereren die een bijdrage leven aan de samenleving binnen sociale-, culturele- en milieukwesties.

Veel van onze opdrachten komen voort uit goede initiatieven of goede doelen. Hiervoor hanteren we andere voorwaarden en tarieven. We ondersteunen tegen kostprijs en maken dit mogelijk met de winst die we verkrijgen uit commerciële opdrachten. In sommige gevallen participeren of financieren we mee.


uw onderneming

Wij zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten aansluiten op de strategische, tactische en operationele doelstellingen van uw onderneming.

uw behoefte

Wij leveren, op pragmatische wijze, onze bijdragen aan de verander- en groeistrategie van onze opdrachtgevers. Adviserend binnen uw organisatiestrategie en bedrijfsvoering, besturend over uw project activiteiten.

als onderdeel van

Wij zijn een Social Enterprise met als doel organisaties te ondersteunen in haar continuïteit.

Samen maken we een deel uit van de maatschappij en leveren wij een bijdrage hierbinnen, zijn we medeverantwoordelijke voor onze omgeving: het milieu, de maatschappij en de ontwikkelingen daarin.


continuïteit & rust

Dus als u als bestuurder of ondernemer het verschil wenst te maken dan neemt u direct contact met ons op. Wij zorgen voor continuïteit en rust, en zien er op toe dat uw dagelijkse activiteiten (beter) aansluiten op de strategische doelen van uw onderneming.