crisis management & beheersing

Onze systematische werkwijze stelt ons in staat ondernemers, bedrijven, organisaties en overheden te ondersteunen bij het voorkomen of beheersen van een organisatorische (internationale) crisis.

Spoiler alert: Voorkomen is beter dan genezen…

De professionals van NijnnoVision zijn in staat om op pragmatische wijze noodsituaties te voorspellen, te beoordelen, te analyseren en zelfs te voorkomen. Bij meer dan 85% van alle acute crisissituaties die wij in goede banen hebben geleid is technisch, menselijk en bestuurlijk falen de oorzaak.

Onze benadering hoe te komen tot beheersing van de aanwezige crisis is een combinatie van veel ervaring, een degelijk en up-to-date theoretisch kader en best practices.


Crisis Management Plan
Wanneer NijnnoVision de totstandkoming van het Crisis Management Plan faciliteert wordt dit het resultaat van een samenspel tussen aanwezige resources in combinatie van actuele methodieken als mindmapping, agile/scrum, brown-paper en liminale benadering. De aanwezigheid van Continuous Improvement Management (CIM), Business Continuity Management (BCM), Business Process Management en Quality Management zijn daarbij ondersteunend maar niet strikt noodzakelijk.


Crisismanager
De aanwezigheid van een ‘dedicated owner’ van het Crisis Management Plan is een voorwaarde en vormt hierin dan ook een belangrijk hoofdstuk. NijnnoVision bewaakt en ondersteunt de ‘dedicated owner’. Wanneer de noodzakelijke kennis binnen de organisatie niet aanwezig is, of bij gebrek aan resources, kan NijnnoVision deze rol overnemen.


Ad-Hoc
In de gevallen wanneer zich er een Crisis voordoet zijn wij te allen tijde (24/7/365) voor bestaande relaties bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar. Wanneer gewenst internationaal als de hoofdvestiging van de organisatie in West-Europa is gevestigd.


Start en doorstart

Om een crisis voor te blijven ondersteunen wij startende en doorstartende ondernemers, ondernemingen en ook hun bestuurders:

  • bij een her- of doorstart; wij maken elke organisaties (any size) klaar voor de toekomst, zodat deze weer wendbaar en veerkrachtig is (en blijft) in een tijd waarin oprechte waarde bepalend is
  • in het behalen van haar hoogwaardige ambitie waarbij social entrepreneurship het uitgangspunt is
  • bij de behoefte van coaching en begeleiding van de ondernemer, bestuurder of lijn-verantwoordelijke
  • de gewenste optimalisatie en efficiëntie; vanuit een nieuw nulpunt opnieuw naar uw organisatie, processen en procedures kijken om hierna klaar te zijn voor de toekomst
  • bij het versneld terugbetalen van opgelopen schuld of andere financiële verplichtingen; wij werken planmatig en begeleiden met de inzet van innovatie en extra capaciteit. Op basis van een gedegen stappenplan behalen we doelstellingen en creëren we lucht
  • bij het blijvend of incidenteel online samenwerken; wij begeleiden u naar de juiste tools en fysieke oplossingen die goed en laagdrempelig uw core business ondersteunen
  • bij vrijwillige en noodzakelijke veranderingen