onze aanpak

Wij bieden begeleiding bij ‘vrijwillige’ en (acute) noodzakelijke veranderingen en adviseren, coachen en begeleiden (startende en doorstartende) ondernemers, bedrijven en organisaties bij het realiseren van de beoogde doelstellingen.

verander management

Wij realiseren echte transformaties men laten bedrijven met onze persoonlijke inzet een grote stap naar voren maken. Voor elke situatie hebben we dan ook een beproefde aanpak.

Veranderen en Innoveren. Uw situatie is uniek, NijnnoVision is uw partner in complexe en uiteenlopende situaties. De rode draad is de onverdeelde aandacht van onze professionals.

Het herzien van uw core producten, diensten en organisatie is periodiek een belangrijk moment om bij stil te staan. Het verzelfstandigen van een onderdeel van uw organisatie of groter bedrijf functioneert vaak beter op eigen kracht. Het overdragen van het familiebedrijf aan een nieuwe aandeelhouder van buiten, die uw levenswerk verder uitbouwt. NijnnoVision voelt als geen ander de bijzonderheden aan van een familiebedrijf.

Maar ook het realiseren van ambitieuze groeiplannen in binnen- en buitenland. Uw bedrijf draait goed maar u beseft dat voor de volgende grote stap een partner als NijnnoVision wenselijk is.

Met de inzet van mens en technologie creëren wij oplossingen voor industriële, commerciële of maatschappelijke doeleinden. Met onze unieke aanpak geven wij altijd vooraf duidelijkheid over de te leveren prestatie, de verwachtingen en de investering.


Onze aanpak: best practice
Onze aanpak is het resultaat meer dan 20 jaar ervaring en evaluatie op de meeste gebruikte en gestandaardiseerde methodieken in onze ‘line of work’. Onze aanpak heeft zich met name bewezen in het creëren van transparantie en verkrijgen van draagvlak binnen een organisatie, de hoeveelheid minder onvoorziene complicaties en betere meetbare eindresultaten.

Ons model gebruiken we vooral als leidraad voor innovatie en optimalisatie. Het resultaat is dat we in vrijwel alle gevallen in staat zijn om organisatie, diensten, mensen en middelen een goed en nieuw perspectief te bieden.

“Uiteindelijk komt het neer op mensenwerk”.
Het zijn de mensen die het doen, zonder mensen geen missie, geen visie, geen organisatie. Zonder mensen geen eindverantwoordelijke. Optimalisatie begint bij de mens en de wil om te veranderen. Missie, visie en strategie benaderen wij vanuit de individu als uitgangspunt, vanuit de organisatie als resultaat.

“Wij geloven dat een traject pas succesvol kan zijn bij een optimale samenwerking en 100% commitment van u als opdrachtgever”