Wij zijn een Social Enterprise met als doel organisaties te ondersteunen in haar continuïteit en staan voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Profit en non-profit. Dit betekent dat we bewust omgaan met wat we doen, maar vooral hoe en waarom we dingen doen. Ook voor onze opdrachtgevers.

We zijn ons bewust dat MVO of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wel een erg breed begrip is geworden. Wij zijn dan ook van mening de som van ons gedrag bepaalt of wij uiteindelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord hebben ondernomen.

Stichtingen, verenigingen, social enterprise’s, keurmerken en geweldige visies bepalen niet of het beoogde doel wordt gehaald. Het is het gedrag van het bestuur of directie.

Gelukkig is tegenwoordig een goede sociale controle, sterke social media en een overdaad aan regels en kaders om de initiatieven onder controle te houden.

wij hanteren het volgende statement:

“Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.”

Veel van onze opdrachten komen voort uit goede initiatieven of goede doelen. Hiervoor hanteren we dan ook andere voorwaarden en tarieven. We ondersteunen tegen kostprijs en maken dit mogelijk met de winst die we verkrijgen uit commerciële opdrachten. In sommige gevallen participeren of financieren we mee.

Onze eigen initiatieven dragen bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN).  Meer informatie: sdgnederland.nl