professionals

Ons uitgangspunt is dat een ondernemer, bestuurder of DGA gebaat is bij een gedegen advies en begeleiding van een professional die niet alleen het theoretisch kader tot in de puntjes beheerst maar ook voldoende ‘kilometers’ heeft gemaakt. Een professional die niet alleen de pieken maar ook de echte dalen heeft ervaren. Een professional die kan schakelen binnen vrijwel alle disciplines binnen een organisatie en niet vies is om zelf zijn of haar mouwen op te stropen.

Wij hebben onze sporen verdiend in het nationale en/of internationale bedrijfsleven en hebben aantoonbare ervaring in een breed scala van sectoren.

We hechten waarde aan kwaliteit, continuïteit, duurzaamheid en blijvend resultaat, ook als wij weer een stap terug doen. Om dit te borgen, werken we alleen met eigen professionals met een smetteloos trackrecord. Wij pakken iedere opdracht projectmatig aan. Dit op basis van een businesscase. Hierdoor ontstaat enthousiasme in alle geledingen van de klantorganisatie. 

ondernemersgericht

“We zijn ondernemersgericht, ondersteunend en adviserend. Met een innovatieve, strategisch creatieve kijk op de technologie, de business en de benodigde oplossingen. We staan met de poten in de klei en zijn verantwoordelijk voor de beslissingen die we nemen. De meeste adviseurs sluiten hun bemoeienis af met een rapport. Wij niet. Het echte werk begint dan pas. Natuurlijk gaat ’t om de strategie, maar het succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door de executie. We zijn verantwoordelijk voor de architectuur van strategieën, maar óók voor de daaropvolgende implementatie en executie. Dat maakt NijnnoVision het verschil”.

Als trusted-partner ondersteunen wij permanent uw tijdelijke behoefte aan kennis en begeleiding die naadloos aansluit bij uw bedrijfseconomische situatie.

Verbinden, regelmatig contact, samen ontbijten of dineren, een vrijdagmiddagborrel, online informatie uitwisselen en af en toe een belletje; het gaat om de oprechte respectvolle aandacht die je elkaar geeft.

Oprechte betrokkenheid, een actieve houding en het nakomen van de door jezelf gemaakte afspraken wordt verlangd, maar we verplichten niemand iets. Uiteindelijk zal het een verlengstuk en onderdeel zijn van je business en jouw individuele en zakelijk netwerk.

verbinding maken anno 2021

De professionals binnen NijnnoVision zijn krachtige individuen die ergens voor staan. Ze willen onderzoeken, veranderen en samenwerken met gelijkgestemden om samen op ethische wijze toekomstgericht, vooraf gedefinieerde doelen te realiseren.

De professionals binnen NijnnoVision spelen daadkrachtig in op de behoefte van ondernemend Nederland. Wij faciliteren op onze eigen wijze het proces, waarbij wij op de lange termijn waarde creëren voor onze relaties en klanten, betrokkenen en de samenleving als geheel. We staan voor transparantie, werken altijd binnen de geldende wet- en regelgeving en met respect voor (internationale) gedragsnormen.

Kennis borgen en overdragen; het is onze manier om ervoor te zorgen dan onze opdrachtgevers niet afhankelijk worden van haar externe adviseurs en interim professionals.

Een breed spectrum aan expertise

NijnnoVision biedt een breed spectrum aan expertise en een uitmuntende dienstverlening. Al onze professionals beschikken over brede kennis en ervaring.

Dit omdat zij in het verleden zelf als intra- of entrepreneur met de voetjes in de klei hebben gestaan. Zij hebben hun sporen verdiend, ook door vallen en weer opstaan!

Met succes hebben wij inmiddels veranderingen en resultaat voor een keur aan organisaties gerealiseerd.

Wij zijn ons continu bewust van de veranderingen in onze samenleving en vertalen deze naar de uitdagingen van de toekomst, zowel voor onze eigen organisatie als voor onze cliënten. Door de inzet van nieuw verkregen inzichten kunnen wij bedrijven helpen op het gebied van innovatie, implementatie en realisatie.‬