program-management & leadership

Implementeren, realiseren en het managen van programma’s. Een taak, verwachting of opdracht naar tevredenheid opleveren is en blijft een vak.

Portfoliomanagement
De kracht van portfoliomanagement is het gecentraliseerde beheer van een of meer projectportfolio’s om strategische doelstellingen te bereiken. Het zorgt ervoor dat een organisatie haar projectselectie en -uitvoeringssucces kan benutten en is de bewezen methodiek om de kloof tussen strategie en implementatie te overbruggen. Het doel is om een ​​balans te vinden tussen de implementatie van veranderingsinitiatieven met het behoud van business-as-usual, terwijl het rendement op de investering wordt geoptimaliseerd.


Program-management bij veranderingen:
“De gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectdossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten (outcomes) te bereiken en baten (benefits) te realiseren die van strategisch belang zijn“.

Programmanagement brengt drie kritische elementen met elkaar in balans:
1. De organisatie strategie
2. Het veranderingsmechanisme (oftewel projecten en activiteiten)
3. De business-as-usual omgeving (oftewel bedrijfsvoering)

Het hebben of realiseren van strategische consensus is een harde randvoorwaarde voor succes.


Onze aanpak bij verandermanagement: best practice
Onze aanpak is het resultaat meer dan 20 jaar ervaring en evaluatie op de meeste gebruikte en gestandaardiseerde methodieken in onze ‘line of work’. Onze aanpak heeft zich met name bewezen in het creëren van transparantie en verkrijgen van draagvlak binnen een organisatie, de hoeveelheid minder onvoorziene complicaties en betere meetbare eindresultaten.

Onze aanpak is zoiets als ‘dweilen met de kraan dicht…’

Er bestaat voor ons geen standaard aanpak. Of het nu gaat om u als individu of onderneming: elke klant en elke casus is uniek. We hebben in de praktijk ondervonden dat een methodiek als leidraad moet worden gebruikt en niet als randvoorwaarde of uitgangspunt. We maken duidelijk onderscheid tussen strategisch en tactisch en tussen management en resultaat. Ons model gebruiken we vooral als leidraad voor innovatie en optimalisatie. Het resultaat is dat we in vrijwel alle gevallen in staat zijn om organisatie, diensten, mensen en middelen een goed en nieuw perspectief te bieden.


“Uiteindelijk komt het neer op mensenwerk”
Het zijn de mensen die het doen; zonder mensen geen missie, geen visie, geen organisatie. Zonder mensen geen eindverantwoordelijke. Optimalisatie begint bij de mens en de wil om te veranderen. Missie, visie en strategie benaderen wij vanuit het individu als uitgangspunt, vanuit de organisatie als resultaat.


Projectmanagement & Scrum
Implementatiemanagement, Verandermanagement, Change Managent, een verandercultuur; het is een feit dat wanneer je als organisatie ‘constante veranderingen’ niet opneemt in het DNA je het risico loopt, vroeg of laat, in zwaar weer te belanden. Wij werken volgens de laatste inzichten en gestandaardiseerde methodieken als PMI/IPMA.

scrum

Als organisatie moet je, profit- en non-profit, meegaan met je omgeving. En deze omgeving is vandaag de dag 24/7 (global) aan veranderingen onderhevig.

Wij werken Scrum en zijn super Agile, de mens staat centraal…

Wij implementeren de Scrum/Agile methode en gedachtegoed binnen tech en non-tech organisaties. Met Scrum/Agile als uitgangspunt ‘draaien’ wij teams, organisaties en bestuurders en maken hen gereed voor de toekomst. Op eigen kracht…