sociale innovatie

Sociale innovatie biedt een innovatieve oplossing op een maatschappelijk belangrijke uitdaging of collectieve behoefte, wat resulteert in een product, dienst, organisatiemodel en/of methode. Het omvat de sociale processen van innovatie zoals open source methoden en technieken en ook de vernieuwingen die een sociaal doel hebben – zoals online vrijwilligerswerk, microkrediet, of afstandsonderwijs.

Binnen het kader van Sociale Innovatie hebben we ons gespecialiseerd op:

– technologische innovatie
– procesinnovatie
– product- en portfolio innovatie
– relatie- en burger gerichte innovatie
– cultuur- en culturele innovatie
en de innovatieve vraagstukken binnen de onderwerpen duurzaamheid, veiligheid, milieu en de overgang naar een duurzame circular & biobased economy.


Sociale innovatie is een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Social innovatie begint bij initiatieven die een maatschappelijk probleem (h)erkennen en het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers. Het kan gaan om lokale en regionale initiatieven, maar ook om complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau.


We zijn continue betrokken bij verschillende initiatieven en werken samen met overheid instanties, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Het resultaat zijn initiatieven voor nieuwe strategieën, concepten, ideeën, producten, diensten en modellen die in ieders behoefte voorzien. We managen urgente maatschappelijke problemen en ingrijpende sociaal-culturele veranderingen.

In het bedrijfsleven staan organisaties die sociaal innovatief zijn bekend om het flexibele karakter, hun ‘open source’ gedachtengoed en de wijze waarop er wordt samengewerkt met externe partijen, zoals consumenten, bedrijven, overheden en/of kennisinstellingen. Het management is dynamisch, motiveert empowerment en interactie, stimuleert creativiteit en ondernemerschap.