turnaround management

Wij bieden turnaround management aan als maatwerk, aansluitend op de daadwerkelijke noodzaak of behoefte van onze klanten.

Het is een denkfout dat turnaround management alleen wordt toegepast om de in moeilijkheden verkerende bedrijven te redden, de falende marktprestaties te identificeren en te verhelpen en deze bedrijven weer solvabel te maken. Het tegenovergestelde is veelal waar; wij bieden turnaround-management o.a. aan om toekomstige problemen en uitdagingen voor te blijven, de marktpositie te versterken en innovatie een prominente positie te geven als onderdeel van een herziende missie, visie en strategie.

Internationaal bestaan nog steeds geen eensluidende definities van de begrippen turnaround en turnaround management; de verwachting van invulling en resultaat is vaak even verschillend als zwart en wit.

Wij bieden turnaround management aan als maatwerk, aansluitend op de daadwerkelijke noodzaak of behoefte van onze klanten. Als dynamisch proces van sanering van een onderneming die in een levensbedreigende crisis verkeert, dan wel wanneer geen ingrijpende maatregelen worden genomen op enige termijn in een dergelijke situatie terecht zal komen. Maar ook het afwenden van dreigende discontinuïteit (lees: faillissement) kan het primaire doel zijn.

Het bevorderen van (duurzaam) herstel van de onderneming door diepgaande maatregelen te nemen op strategisch, operationeel en financieel vlak is voor ons een sterk aanwezige discipline; evenals veranderingen te initiëren met betrekking tot de bedrijfscultuur, interne processen en de structuur van de organisatie.

Turnaround Management is niet alleen voor grote ondernemingen. 35% is MKB en zelfs eenmanszaken schakelen onze hulp in om een ‘turn’ te maken.

Wij ondersteunen startups die een groeispurt ervaren, niet geslaagde of ‘ongoing’ mergers. Met onze multidisciplinaire achtergrond creëren wij een one-stop-shop en bieden wij toegang tot een netwerk van professionals met volledig scala van diensten die nodig zijn binnen een turnaround-proces.

The 4 Pillars Of A Corporate Turnaround - Second Wind Consultants

Wij hanteren vijf verschillende stadia in herpositionering van een organisatie:
1. De evaluatie- en beoordelingsfase
2. Het acute behoeftestadium
3. De herstructureringsfase
4. De stabilisatiefase
5. De revitalisatiefase

… en passen verschillende technieken toe om een deze te realiseren zoals
Retrenchment (bezuinigingen),
Repositioning (herpositionering),
Replacement (vervanging),
– en Renewal (vernieuwing).

Onze Turnaround Managers (of Practitioners) zijn vaak senior interim-managers die zo lang blijven als nodig is om de turnaround (o.a. de solvabiliteit) te realiseren. Opdrachten duren gemiddeld 6 tot 24 maanden, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de complexiteit van de behoefte of uitdaging.

De noodzaak of oorzaak achter een turnaround wordt vrijwel nooit alleen veroorzaakt door de bestuurders van de onderneming. Primaire oorzaken -uit onze praktijk- zijn dan ook veelal veranderende voorkeuren van de klant op het gebied van gebruikersgemak, (nieuwe of hernieuwde) populariteit van rivaliserende brands, cyclische behoefte en nieuwe sociaal-culturele smaken van, op dat moment voor de onderneming, belangrijke klantengroepen. Ook revolutionaire, en daarmee destructieve technologische innovaties kunnen in die zin als oorzaak worden genoemd.