Home

logo_blck_single

NijnnoVision is een management- en organisatieadviesbureau.
Wij houden van complexe vraagstukken en ondersteunen u bij het verkrijgen van inzichten en verbeteren van bestuur en organisatie.

Wij zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten aansluiten op de strategische, tactische en operationele doelstellingen van uw onderneming.

We dagen de bedrijfs- en prestatiemodellen van onze klanten uit om deze uiteindelijk substantieel in waarde te laten groeien. Daarbij beoordelen we de beschikbare stuur-data, organisatie-emotie en inzichten om te komen tot de gewenste prestaties. Wij beheersen de uitvoering van complexe ethische bedrijfstransformaties, post-merger integrations, mergers & acquisitions en carve-outs.

“Wij bieden begeleiding bij ‘vrijwillige’ en (acute) noodzakelijke veranderingen en adviseren coachen en begeleiden (startende en doorstartende) ondernemers, bedrijven en organisaties bij het realiseren van hoogwaardige ambities”.

Breed inzetbaar & blijvend resultaat
Wij worden ingezet in familiebedrijven, middelgrote en grote (beursgenoteerde) ondernemingen, nationaal of internationaal. We voelen ons thuis in onder meer crisissituaties, turnaround-, verander- & optimalisatie-trajecten, reorganisaties, noodopvolgingen en overbruggingsmanagement. De uitdagingen en problematiek van stichtingen, verenigingen en NGOs zijn voor ons bekend terrein.

“Verbinden, organiseren, samenwerken, coachen, overtuigen, innoveren, doorpakken, gedragsverandering en mensen meekrijgen, dat is wat we doen”.

Onze DNA is te omschrijven als; verbindend, oprecht, onafhankelijk, duurzaam en betrokken, een zakelijke en resultaatgerichte aanpak. Opdrachtgevers zijn aandeelhouders, commissarissen, dga’s, directies, curatoren, participatiemaatschappijen en bedrijven, die via de afdeling Bijzonder Beheer van banken van onze expertise gebruikmaken. Wij zijn een Social Enterprise met als doel ondernemers en het ondernemerschap te ondersteunen in haar continuïteit. Profit en non-Profit, strategisch, tactisch en functioneel.

Dus als u als bestuurder of ondernemer het verschil wenst te maken dan neemt u direct contact met ons op. Wij zorgen voor continuïteit en rust, en zien er op toe dat uw dagelijkse activiteiten (beter) aansluiten op de strategische doelen van uw onderneming.

Wij nodigen u van harte uit om met ons kennis te maken.
We zijn bereikbaar op 036 799 8750‬ of stuur ons hier een bericht….

(Uw gegeven worden alleen gebruikt voor facturatie en communicatie en worden niet opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinde.)