technologische innovatie

Technologische innovatie is misschien wel één van de belangrijkste krachten die de financiële sector de komende jaren zal beïnvloeden. De ontwikkelingen gaan snel en spelen op meerdere vlakken: de groei van FinTech-bedrijven lijkt in een stroomversnelling te komen, grote internationale technologiebedrijven begeven zich op de markt voor financiële diensten en gevestigde instellingen zijn bezig hun systemen en dienstverlening te moderniseren.

Vanaf de begin van de jaren ’90 zijn wij inhoudelijk betrokken bij veel technologische innovaties. En nog steeds is technologie de belangrijkste trigger voor 80% van de klant-innovatie trajecten en projecten waar we adviseren en/of verantwoordelijk voor zijn. Op elk niveau.

Wij zijn werkzaam voor organisaties en instellingen van vrijwel elke groote, zoals:
– ondersteuning bij research opkomende technologieën, starters en opstartende initiatieven
– MKB en MKB+
– Groot zakelijk en multinationals
– Lokale, regionale en landelijke overheden
– overige non-profit


De technologische singulariteit heeft invloed op systemen, organisaties, mens en milieu. Mobiliteit, veiligheid, gezondheid, ondernemerschap en corporate governance modellen zullen de aankomende jaren drastisch veranderen. We zijn ons bewust dat de meeste oplossingen en innovaties voortdurend aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn. Onze benadering (Business Continuity Management), aanpak en betrokkenheid bij u als klant staat garant voor een de permanente optimalisatie en continuïteit van uw activiteiten.

Technologische innovatie is altijd vernieuwing van ‘iets concreets’. Het heeft altijd invloed op een product (productinnovatie), en/of een productieproces (procesinnovatie), en/of een organisatie (organisatie-innovatie), en/of een markt (marktinnovatie).
Technologische innovatie gaat vaak hand in hand met Sociale innovatie zoals (onderdelen van) organisaties respectievelijk de samenleving. Op de werkvloer betekent dat het change management proces goed moet zijn belegd en verankerd. Bij een productinnovatie kan het zijn dat er een nieuwe technologie wordt toegepast om eenzelfde productfunctie te realiseren. Maar ook complete nieuwe functies ontstaan vaak uit nieuwe technologie (denk aan personal computing, mobiele telefonie). Bij een technologische innovatie kunnen uitvindingen leiden tot een nieuwe technologie (technologie beschouwd als de processen ten behoeve van het voortbrengen van producten). Bij procesinnovatie zien we dat een nieuwe technologie gebruikt wordt om ‘oude’ producten opnieuw te realiseren. Het is dus een nieuw productieproces. De daaruit voortvloeiende producten behoeven geen innovaties te zijn; de wijze waarop ze gerealiseerd worden is fundamenteel anders.